De alternatieve ouderbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle ouders en verzorgers zijn hiervoor uitgenodigd en er zijn drie belangrijke adviesvragen besproken:

1. Reglement Oudercommissie (advies OC en ouders: akkoord)
2. Pedagogisch beleidsplan (advies OC en ouders: akkoord)
3. Uitbreiding VVE uren van 12 naar 16 uur (advies OC en ouders: akkoord)

Wij communiceren in juli op welke dagen uw kind vanaf september geplaatst zal worden.

Oudercommissie
Bent u ook graag als eerste van alles op de hoogte? Vindt u het leuk en interessant om mee te denken over de opvang van uw peuter en met andere ouders van gedachten te wisselen over de peuterschool? Dan is het een goed idee om lid te worden van de oudercommissie van de peuterschool van uw kind!

Er zijn ongeveer drie overleggen per jaar, die plaatsvinden in de peuterschool van uw kind. U overlegt samen met de andere leden welke tijden op welke dag het beste uitkomen. Bijvoorbeeld tussen de middag, dan kan uw peuter lekker spelen terwijl u overlegt.

We hopen dat u ook wilt meehelpen tijdens feestelijke activiteiten bij de peuterschool. Gezellig!

Heeft u nog vragen? Stel ze aan de pedagogisch medewerkers of mail uw vraag naar oudercommissie@peuterenco.nl.

 

De Oudercommissie en IKK

Vanaf 1 januari 2018 geldt er andere wetgeving in de kinderopvang voor dagopvang en bso. De kwaliteitseisen zijn in de afgelopen jaren herijkt binnen het traject ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK). Verschillende partijen in de sector hebben een akkoord bereikt en op basis hiervan is een nieuw pakket aan kwaliteitsregels opgesteld.


Adviesrecht

In de Wet kinderopvang is opgenomen dat oudercommissies adviesrecht hebben. Een oudercommissie heeft het recht te adviseren over:
- de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
- het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
- openingstijden
- het beleid rondom voorschoolse educatie
- vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling
- wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Alle bovengenoemde onderwerpen die (beleids)veranderingen leiden bij kinderopvangorganisaties moeten in zijn geheel of gedeeltelijk worden voorgelegd aan de oudercommissie(s). Hoewel het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen verplicht is, moet een oudercommissie dus wel om advies worden gevraagd over wijzigingen die van toepassing zijn voor (locaties van) de kinderopvangorganisatie.

In de praktijk

Lees hier een interview met de voorzitter van de oudercommissie van De Rotterdamse Peuterschool, locatie De Nieuwe Haven Noordereiland (voorheen Kleine Hendrik). Dit interview verscheen in het magazine van BoiNK.

 Overzicht werving, middelen en adviesvragen 2018