Bij de Ukkiegroep bent u samen met uw kleintje van harte welkom. Terwijl uw dreumes went aan het spelen met andere kinderen en vriendjes maakt, leert u andere ouders kennen. Voor u het weet, bent u verhalen aan het uitwisselen over uw kindje (en u zult horen dat veel dreumesen dezelfde streken hebben). De Ukkiegroep is bovendien een goede voorbereiding op de peuterschool.

 

In het Mammacafé kunt u met andere vrouwen praten en ervaringen uitwisselen. Er staat koffie en thee voor u klaar. Voor baby’s is er speelgoed aanwezig. Neem gerust een vriendin of buurvrouw mee, gezellig! Het Mammacafé is iedere dinsdag geopend van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt komen wanneer u wilt! We vragen een kleine bijdrage van € 0,50 per keer voor uw bezoek.

Bij onze speel-o-theken kunt u leuk en uitdagend speelgoed lenen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het lidmaatschap van de speel-o-theek is gratis en het lenen van het speelgoed kost in de meeste gevallen slechts €0,40. Bij de speel-o-theken kunt u ook terecht voor meer informatie over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld tijdens ouderbijeenkomsten of oudercursussen. 

Bijna alle peuterscholen van Peuter & Co zijn voorschool-peuterscholen. Dit zijn peuterscholen die samen met een basisschool werken met een Vroeg- en Voorschools (VVE) programma. Dit programma bereidt de peuters spelenderwijs voor op de basisschool. De leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool werken met hetzelfde programma. Dit zorgt er voor, dat de overstap naar de basisschool voor uw peuter minder groot is en soepel verloopt. De peuters komen vier dagdelen per week naar de VVE-peuterschool.

Hier vindt u alle locaties van Peuter & Co.

Het inspectierapport van de GGD vindt u door hier de locatie op te zoeken en aan te klikken. Vervolgens ziet u aan de rechterkant een link naar het inspectierapport. U wordt dan doorverwezen naar de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage voor de peuterschool in Rotterdam inkomensafhankelijk. Wat u betaald is afhankelijk van uw situatie, bekijk hiervoor onze rekentool. Klik hier voor onze handig rekentool!

Inschrijven kan op twee manieren:
1. Vul hier het inschrijfformulier in. Nadat wij dit hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor de verdere inschrijving.
2. Loop even langs bij de peuterschool bij u in de buurt en vul daar het inschrijfformulier in.

Ja, dat kan. U kunt bij uw inschrijving twee locaties opgeven waar u uw peuter wilt inschrijven.

Voor de meeste peuterscholen zijn er geen wachtlijsten. Voor actuele informatie kunt u bellen met de afdeling Planning & Plaatsing op (010) 477 10 09.

U kunt uw kind direct inschrijven.

Voor de meest peuterscholen ontvangt Peuter & Co subsidie van de gemeente Rotterdam. Hiermee wil de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat de peuterscholen voor alle peuters toegankelijk zijn. Om aan de subsidievoorwaarden van de gemeente te voldoen, vragen wij u gegevens over bijvoorbeeld opleidingsniveau, land van herkomst etc.

U ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving van uw kind. Wanneer er vragen zijn, nemen wij contact met u op. Zodra er een plek vrij komt voor uw kind, ontvangt u hierover per e-mail of post bericht van ons. Plaatsing kan alleen per de 1e of 16e van de maand.

U ontvangt per mail/post een factuur, welke u handmatig kunt overmaken tenzij u Peuter & Co heeft gemachtigd voor het automatisch incasseren van de ouderbijdrage.

De opzegging kan schriftelijk, op de locatie maar ook via de website doorgegeven worden. Zie hiervoor dit formulier.
Het formulier kunt u ook naar vragen bij een van de pedagogische medewerkers.

Veranderingen in uw adres, telefoonnummer of bijvoorbeeld e-mailadres kunt u via dit formulier aan ons doorgeven. Verandering in uw bankrekeningnummer kunt u doorgeven door een nieuw machtigingsformulier automatische incasso op de peuterschool in te vullen.

Als uw kind ingeschreven is voor de peuterschool, maar nog geen plekje heeft, dan kunt u met dit formulier doorgeven dat de inschrijving vervalt.

Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zijn de peuterscholen gesloten. We houden zo veel mogelijk rekening met de schoolvakanties van de samenwerkende basisschool. Vraag op uw locatie naar de specifieke sluitingsdagen.

De pedagogisch medewerkers van Peuter & Co verzorgen en begeleiden uw kind, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Toch kan het voorkomen dat er meningsverschillen bestaan over hoe er gewerkt wordt. U kunt dit met de pedagogisch medewerkers bespreken en hiervoor eventueel een klachtenformulier invullen. Meer over de klachtenprocedure van Peuter & Co leest u hier.

Dat kan altijd. Het is handig als u van te voren even een afspraak maakt. U kunt hiervoor bellen met de locatie.

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar de peuterschool komt, willen wij dat graag weten. Hiervoor kunt u bellen met de locatie.

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Maandelijks ontvangt u een factuur van ons met het verzoek om deze binnen 14 dagen te voldoen.

Indien u de factuur (nog) niet heeft voldaan, dan
- ontvangt u na 14 dagen de eerste herinnering;
belt een medewerker van Peuter & Co u na 30 dagen en vraagt u naar de reden dat er niet betaald is;
sturen we u na 45 dagen een tweede herinnering;
sturen we u na 60 dagen de eerste aanmaning;
belt een medewerker van Peuter & Co u na 90 dagen wederom. U wordt nogmaals gevraagd naar de reden dat u niet betaald heeft. U wordt erop gewezen dat uw kind mogelijk geschorst kan worden.

Bij het uitblijven van de betaling van uw factuur wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en wordt uw kind definitief geschorst. Mocht u niet in staat zijn uw vordering te voldoen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Heeft u een andere vraag?

kijk dan bij onze contactgegevens hoe we u verder kunnen helpen. Onze contactgegevens vindt u hier